Programma


U traint ten minste gedurende 12 weken, twee keer per week, onder begeleiding van een fysiotherapeut met een specialisatie op het gebied van lymfoedeem en/of oncologie. De training vindt plaats in groepsverband (meestal  4-6 deelneemsters) maar wordt op het individuele niveau afgestemd. Het trainingsprogramma bestaat uit een warming-up, waarna conditie- , kracht- , coördinatie- en balansoefeningen en wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen.  Voorafgaand aan de eerste training wordt de ziektegeschiedenis en de beginsituatie vastgelegd. Een aantal vragenlijsten moeten daarbij ingevuld worden. Ook wordt er een conditietest afgenomen. En indien van toepassing wordt de omvang van de arm gemeten. Gedurende de trainingsperiode worden deze vragenlijsten en testen een aantal keer herhaald om het effect van de training (zowel fysiek als mentaal) te kunnen meten.


Starten

U kunt starten met het programma na afronding van de behandeling(en) of al tijdens het behandeltraject. Het is verstandig om het startmoment en de duur van het programma in onderling overleg met de fysiotherapeut te bepalen. 


Trainen tijdens behandeling: 

Uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het zinvol is om al tijdens de behandeling te starten met trainen. Het maakt niet uit of deze behandeling bestaat uit een operatie, bestraling, chemo-, hormonale- of immunotherapie of een combinatie hiervan.


Het voorkomen van achteruitgang van de conditie en het behouden van de aanwezige spierkracht zijn de belangrijkste doelen in deze periode. Deze trainingsperiode loopt door totdat de behandeling is afgelopen. Daarna traint u verder volgens de doelstellingen van het trainingsprogramma na de behandeling.


Trainen na de behandeling:

Als de behandeling middels operatie, bestraling, chemo-, hormonale- of immunotherapie of een combinatie hiervan achter de rug is, dan is het doel van het trainingsprogramma om op verantwoorde wijze de lichamelijke conditie op te bouwen, als ook  de zelfstandigheid en het plezier in bewegen. Na 12 weken zal de conditie verbeterd zijn, bent u (opnieuw) vertrouwd geraakt met bewegen en is het de bedoeling dat u de bewegingsactiviteiten  zelfstandig voort zet.

 

Meerwaarde

De meerwaarde van het programma komt naar voren door de deskundige begeleiding en de korte lijnen tussen de fysiotherapeut en het behandelend en begeleidend team in het ziekenhuis. Bij beperking van de conditie, beweeglijkheid van de arm en of aanwezigheid van lymfoedeem wordt dit door de begeleidend fysiotherapeut goed in de gaten gehouden en begeleid (uiteraard zo nodig in overleg met het behandelend en begeleidend team in het ziekenhuis.) Daarnaast blijkt het trainen met lotgenoten als prettig en positief ervaren te worden.


Klik hier voor het overzicht van de locaties en cursusdagen.